Genel

Korozyon Nedir? Korozyon Ne Demek?

Sevgili Öğrenci Yardım takipçileri, Korozyon hakkında hazırladığım bu yazıda sizlere “Korozyon nedir“ ve “Korozyon ne demek” gibi soruların cevabını vereceğim. Dilerseniz daha fazla uzatmadan konumuza geçelim.

Korozyon nedir?

Korozyon; rafine edilmiş bir metalin doğal olarak oksit, hidroksit veya sülfit durumu gibi daha stabil bir forma dönüştürülmesidir. Bu durum da malzemenin bozulmasına neden olur.

Metaller; oksijen, hidrojen, elektrik akımı ve hatta kir ve bakteri gibi başka bir madde ile tepkimeye girdiğinde paslanır. Korozyon, çelik gibi metal malzemelerde çatlamaya neden olan çok fazla baskı altında kaldığında da meydana gelebilir.

Korozyon ne demek?

Korozyon gündelik hayatımızda kireçlenme, paslanma gibi isimler verilen; madenlerin elektrik akımı, kimyasal ya da mekanik sebeplerden dolayı aşınması anlamına gelmektdir.

En yaygın korozyon türü, demir korozyonudur. Oksijene maruz kaldığında ve genellikle pas olarak adlandırılan kırmızı renkteki bir demir oksit oluşturan su ile ortaya çıkar. Pas, çelik gibi demir alaşımları da etkiler. Demirin paslanması, oksijenden yoksun bir ortamda demir klorürle tepkimeye girdiğinde de meydana gelebilirken, başka bir korozyon türü olan yeşil pas, doğrudan metalik demir veya demir hidroksitten oluşabilir.

korozyon

Korozyon türleri nelerdir?

Düzgün korozyon – Genellikle bir malzeme yüzeyinin geniş alanlarında eşit olarak gerçekleşen en yaygın korozyon türlerinden bir tanesidir.

Çukur korozyonu – Korozyonun en agresif biçimlerinden biri olan çukurlaşmayı tespit etmek veya tahmin etmek zor olabilir. Bu korozyon türü, yerel bir noktada çevreleyen yüzeyle bir korozyon hücresi oluşturduğunda meydana gelir. Bu çukur, tipik olarak maddeye yüzeyden dikey bir yönde nüfuz eden bir delik veya boşluk oluşturabilir.

Çatlak korozyonu – Bu korozyon türü, rondelaların veya cıvata başlıklarının altı gibi oksijenin kısıtlandığı alanlarda ortaya çıkar. Yerel korozyon genellikle metalin iki alanı arasındaki iyon konsantrasyonundaki bir farktan kaynaklanır. Durgun mikro ortam, oksijenin dolaşımını engeller. Bu da yeniden pasifleşmeyi durdurur ve pH dengesini nötrden uzaklaştıran durgun çözelti oluşumuna neden olur.

Tanecikler arası korozyon – Bir alaşımın katılaşması sırasında oluşan tanecik sınırlarında safsızlıklar bulunduğunda meydana gelir. Aynı zamanda, tane sınırlarında bir alaşım elementinin zenginleşmesi veya tükenmesinden de kaynaklanabilir. Bu tip korozyon, tanecikler boyunca veya bitişiğinde meydana gelir. Etkilenmemiş olan malzeme hacmine rağmen metalin mekanik özelliklerini etkiler.

Gerilme korozyonu – Özellikle yüksek sıcaklıklarda çekme gerilimine maruz kalan sünek metallerin arızalanmasına yol açan aşındırıcı bir ortam nedeniyle çatlakların büyümesine neden olur. Bu tür korozyon, alaşımlar arasında saf metallerden daha yaygındır ve özel kimyasal ortama bağlıdır.

Galvanik korozyon – Bu korozyon şekli, fiziksel veya elektriksel teması olan iki farklı metal ortak bir elektrolite (tuzlu su gibi) daldırıldığında veya bir metal farklı elektrolit konsantrasyonlarına maruz kaldığında meydana gelir. Galvanik bir çift olarak bilinen iki metalin birbirine daldırıldığı yerlerde, daha aktif metal, daha asi metalden daha hızlı paslanır. Galvanik, hangi metallerin daha hızlı aşındığını belirler. Bir yapıyı korumak için anot kullanıldığında yararlı olmaktadır.

Korozyon direnci nedir?

Korozyon direnci, bir maddenin başka bir maddenin aşındırabilecek olumsuz unsurlarla tepkimeye karşı gösterdiği direnci ifade eder. Korozyon direnç oranlarına bağlı olarak çeşitli maddeler bu özelliğe içsel olarak sahiptir. Alternatif olarak, korozyona direnmek için boyama veya kaplama gibi yöntemler kullanılır.

Korozyon, maddenin elektron kaybetmesine neden olan ortamdaki diğer maddeler tarafından oksitlendiği bir süreçtir. Korozyon direnci, bir metalin bağlanma enerjisini tutar. Aksi takdirde malzeme böyle bir ortama maruz kaldığında meydana gelebilecek bozulmaya dayanma kapasitesini gösterir.

Diğer yazılar için Öğrenci Yardım’ı takip edin.

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı